Търговски изложения

2011.4 Китайски панаир за доставки: подаръци и премии

2012.4 Китайски панаир за доставки: подаръци и премии

2012.10 Китайски панаир за доставки: подаръци и премии

2013.4 Китайски панаир за доставки: подаръци и премии

2014.10 Китайски панаир за доставки: подаръци и премии

2015.8 Китайски панаир за доставки: подаръци и премии

2019.4 Китайски панаир за доставки: подаръци и премии